Dobruška.net - bezdrátové připojení k internetu

Poskytovatel připojení k Internetu, IPTV, VOiP a hostingu.

Ceník hlasových a datových mobilních služeb 

Název paušálu  START STANDART VOLÁM
Cena paušálu  Kč/měs. 99 199 299
Volné minuty do všech sítí měs. 60 150 200
Volné SMS do všech sítí měs. 0 20 50
Nad rámec volných minut  - VOLÁNÍ
Do sítě společnosti Dobruška.net s.r.o. 1,5 1,5 1,2
Do ostatních mobilních sítí 1,9 1,7 1,5
Nad rámec volných SMS
Do sítě společnosti Dobruška.net s.r.o. 1,7 1,5 1,4
Do ostatních mobilních sítí 1,7 1,5 1,4
Mobilní data bez hlasových služeb  Bez minimálního úvazku *1 S úvazkem na 12 měsíců Cena volání a  sms jednotně 1/min
Mobilní data 25 MB/den xx xx
Mobilní data 150 MB měsíčně 140 119 2,5
Mobilní data 300 MB měsíčně 161 149 2,5
Mobilní data 600 MB měsíčně 270 249 2,5
Mobilní data 1200 MB měsíčně 408 360 2,5
Mobilní data s hlasovým paušálem  Pouze s hlasovým paušálem
Mobilní data 25 MB/den xxx xxx 20
Mobilní data 150 MB měsíčně xxx xxx 90
Mobilní data 300 MB měsíčně xxx xxx 129
Mobilní data 600 MB měsíčně xxx xxx 229
Mobilní data 1200 MB měsíčně xxx xxx 360
Doplňkové služby a balíčky 
100 min v síti Dobruška.net jednorazově  / Kč 75
100 min do všech sítí jednorazově  / Kč 120
200 min v síti Dobruška.net jednorazově  / Kč 130
200 min do všech sítí jednorazově  / Kč 190
100 SMS do všech sítí jednorazově  / Kč 99
200 SMS do všech sítí jednorazově  / Kč 170
300 SMS do všech sítí jednorazově  / Kč 250
*1 Za zřízení služby jednorázový poplatek 100 Kč 
Veškeré seny s  DPH21% 
Tarifikace 60+1

TARIF TALK

Koncová cena s DPH

Koncová cena bez DPH

Měsíční paušál 

100,00

82,64

Volání v síti Dobruška.net 

0,00

0,00

Volání do všech sítí v ČR 

1,50 

1,24

SMS do mobilních sítí v ČR 

1,50 

1,24

TARIF FAMILY

Koncová cena s DPH

Koncová cena bez DPH

Měsíční paušál (maximálně 3 SIM)

200,00

165,29

Měsíční příplatek za 4. a 5. SIM

50,00

41,32

Volání v síti účtu 

0,00

0,00

Volání do všech sítí v ČR 

1,50 

1,24

SMS do mobilních sítí v ČR 

1,50 

1,24

TARIF MAXI

Koncová cena s DPH

Koncová cena bez DPH

Měsíční paušál 

479,00

395,87

Počet minut v paušálu

1 000

 

Počet SMS v paušálu

100

 

Volání do všech sítí v ČR 

1,40

1,15

SMS do mobilních sítí v ČR 

1,40

1,15

„Tarif MAXI se řídí následujícími pravidly:

Účastník nesmí Službu dále přeprodávat nebo poskytovat další osobě za jakýmkoli účelem, pokud o tom není s Poskytovatelem písemně dohodnut. Účastník nesmí Službu užívat k telemarketingovým aktivitám, automatickému vytáčení, nepřetržitému nebo převažujícímu přesměrování hovorů (vč. užívání Služby jako tzv. „chůvičky“ k hlídání dětí, tzv. „babysittingu“ aj.), k hromadnému rozesílání faxů, dlouhotrvajícímu spojení a dalším aktivitám v rozporu s běžným užíváním.“

 

Vstup do mobilní samoobsluhy ZDE :