Dobruška.net - bezdrátové připojení k internetu

Poskytovatel připojení k bezdrátovému Internetu, VOiP a hostingu v
okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Hradec Králové.

Nastavení mailových filtrů

V dnešní době jsou uživatelé elektronické pošty zahlcováni množstvím e-mailů. Pro jejich snadnější zvládnutí je možné použít filtry zabudované ve vašem poštovním programu. Ty vám umožní třídění doručené pošty, její barevné označení a případně i její smazání.

Tento návod platí pro poštovního klienta Outlook Express 5.x a 6.x. V jiných poštovních klientech je nastavení podobné.

Pokud chcete doručenou poštu třídit, vytvořte si novou mailovou složku, do které budou zprávy přesouvány. V menu "Soubor" vyberte položku "Složka" a následně "Nová... ". Teď zbývá složku pojmenovat, zvolte libovolný název.

V menu "Nástroje" vyberte položku "Pravidla pro zprávy " a následně "Pošta... ". Nyní se objeví dialog, pomocí kterého vytvoříte pravidlo.

  • Nastavte podmínky pravidla. Např. "Kde řádek Od obsahuje osoby"
  • Nastavte akci, tedy to, co se má s daným mailem provést. Např. "Přesunout do složky"
  • Nyní přesněji upravte pravidla. Kliknutím na podtržené slovo "obsahuje", zadejte potřebný výraz (např. emailovou adresu odesílatele). A o řádek níže vyberte složku, kam chcete aby se zpráva přesunula (v tomto příkladu je to složka Franta).
  • Pokud chcete můžete si pravidlo v posledním kroku pojmenovat.

Pravidlo pro poštu

Nahoru