Dobruška.net - bezdrátové připojení k internetu

Poskytovatel připojení k bezdrátovému Internetu, VOiP a hostingu v
okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Hradec Králové.

Nastavení počítače pro připojení k internetu

  chyba 52 - duplicitní název

 • je povolen Protokol sítě Internet (TCP/IP) na síťové kartě a v něm nastavena stejná IP adresa jako přidělená přes PPPoE. Zrušte protokol TCP/IP u síťové karty - viz návody nastavení PPPoE.
 • chyba 678 - Nebyla rozpoznána žádná odpověď.

 • nelze kontaktovat PPPoE server (problém po trase)
 • vyplněný název služby ve vlastnostech PPPoE připojení. Vymažte políčko Název služby ve vlastnostech PPPoE připojení.
 • problémy ve Windows: http://support.microsoft.com/kb/892896/cs
 • chyba 691 - Přístup byl odepřen

 • chybně zadané uživatelské jméno nebo heslo
 • zablokované připojení
 • chyba 720 - Nejsou nakonfigurovány žádné řídicí protokoly PPP

 • není povolen Protokol sítě internet (TCP/IP) u připojení PPPoE (ikona Dobruška.net s.r.o.)
 • chyba 769 - Určený cíl není dostupný

 • zakázaná síťová karta. Povolte síťovou kartu
 • problémy ve Windows: http://support.microsoft.com/kb/316395/cs
 • chyba 815 - Nelze navázat širokopásmové připojení

 • pouze ve Windows Vista. Sdružuje a nahrazuje chyby 678 a 769.
 • v průvodci vytvořením připojení chybí možnost nastavení PPPoE

 • problémy ve Windows: http://support.microsoft.com/kb/320558/cs
 • Kompletní seznam chyb je například zde:

  http://support.microsoft.com/kb/824864/cs
  http://support.microsoft.com/kb/824864/en-us
  http://multingles.net/docs/jmt/error.htm
Nahoru