Dobruška.net - bezdrátové připojení k internetu

Poskytovatel připojení k bezdrátovému Internetu, VOiP a hostingu v
okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Hradec Králové.

Konfigurace PPPoE připojení ve Windows XP

Úvod

Návod popisuje konfiguraci Windows XP pro připojení ke službám vyžadujícím pro přístup do internetu PPPoE protokol. Předpokládá se funkční síťová karta. Při její instalaci postupujte podle návodu výrobce karty.

Konfigurace PPPoE připojení

Klikněte na menu Start a spusťte Ovládací panely.

Klikněte na položku Přepnout do klasického zobrazení v levé části ovládacích panelů.

Otevřete konfiguraci síťových připojení pomocí ikony Síťová připojení.

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Připojení k místní síti a zvolte položku Vlastnosti. V seznamu protokolů zrušte zaškrtnutí u protokolu Protokol sítě internet (TCP/IP) a potvrďte tlačítkem OK. Pokud se zobrazí dotaz na zákaz dalších položek, potvrďte jej tlačítkem Ano.

Poté klikněte na položku Vytvořit nové připojení. Spustí se Průvodce novým připojením.

Klikněte na tlačítko Další.

Zvolte položku Připojení k internetu a klikněte na tlačítko Další.

Zvolte položku Nastavit připojení ručně a klikněte na tlačítko Další.

Zvolte položku Připojit pomocí širokopásmového připojení, které vyžaduje uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Další.

Jako název poskytovatele služeb internetu vyplňte Dobruška.net s.r.o. a klikněte na tlačítko Další.

Vyplňte uživatelské jméno a heslo (uvedené jméno a heslo je pouze vzorem). Ponechte zatrženou volbu Použít tento název a heslo účtu k jakémukoliv připojení k síti Internet z tohoto počítače i volbu Nastavit jako výchozí připojení k Internetu a klikněte na tlačítko Další.

Před dokončením konfigurace připojení ještě zatrhněte volbu Přidat zástupce tohoto připojení na plochu. Pak klikněte na tlačítko Další.

Zobrazí se dialogové okno s dotazem na připojení k internetu. Okno potvrďte tlačítkem Připojit.

Dojde k navázání PPPoE připojení. O jeho průběhu budete informováni prostřednictvím dialogového okna. Dojde-li k chybě během připojování, zkontrolujte funkčnost síťové karty a správné zadání uživatelského jména a hesla.

O úspěšném připojení budete informováni nápisem v dolní liště systému Windows XP.

Nastavení automatického připojení

Aby nebylo nutné se po každém spuštění Windows znovu přihlašovat, je možné nastavit automatické připojení k internetu po startu systému.

V nabídce Start - Ovládací panely - Síťová připojení klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Dobruška.net s.r.o. a vyberte položku Vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Možnosti a zde zrušte zaškrtnutí u položky Před vytočením se dotázat na přihlašovací informace.

Vytvořte kopii zástupce připojení Dobruška.net s.r.o. (máte pravděpodobně na ploše) do složky c:/Documents and Settings/All Users/Nabídka Start/Programy/Po spuštění.

Nahoru